Břidlicový důl Lhotka s.r.o.

Firma vznikla v roce 2006 jako nový právní subjekt působící na Břidlicovém dole Lhotka. Firma navázala na dlouholetou tradici důlní činnosti v Těchanovicko - Lhotecké lokalitě a stala se tak  pokračovatelem v těžbě břidlice na tomto dole. Dnes je jedinou činnou organizací v oboru těžby břidlic na Nízkém Jeseníku.

BŘIDLICOVÝ DŮL
LHOTKA  s.r.o.

Hlavní činností kterou se firma Břidlicový důl Lhotka zabývá je tedy těžba břidlicové suroviny a její následné zpracování.

Předmětem podnikání jsou následující činnosti: specializovaný maloobchod; velkoobchod; zprostředkování obchodu a služeb; hornická činnost; otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek; zřizování, zajišťování a likvidace důních děl a lomů; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; zajišťování a likvidace starých důlních děl; činnost prováděná hornickým způsobem, dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu, práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny.

Břidlice ze Lhotky

BŘIDLICOVÝ DŮL
LHOTKA  s.r.o.

Tato lokalita poskytuje mimořádně kvalitní ložisko. Kolmý úklonu vrstev 70°– 80 ° je výhodný z hlediska důlní těžby. Lhotecká břidlice je tvrdosti 2,5 až 3,5 stupně podle Mohsovy stupnice. Vyznačuje se dobrou jakostí, ocelově modrou a tmavomodrou barvou a převážně hladkým povrchem na štěpných plochách. Břidlice se zde těží nepřetržitě už od druhé poloviny 19. století.

Břidlice je přírodní materiál který počal vnikat usazováním jílovitého bahna na mořském dně v období  před více než 300 milióny lety.

Každý výrobek z břidlicové suroviny je originálem na kterém najdete otisky prvohorního života a vývoje planety Země.

Každý výrobek firmy Břidlicový důl Lhotka s.r.o. je dílem přírody a citlivého doteku hornických mistrů lamačů a štípačů.

Břidlicová surovina se těží ze hloubky cca 40 m. Jako taková je po dlouhá tisíciletí chráněna povětrnostním vlivům a dosahuje té nejvyšší kvality.